Technické podmínky vystoupení

1. Dostupnou přípojku el.energie co nejblíže k podiu nebo místu vyhrazenému pro kapelu. Přípojka může být 3x220V (každá fáze jištěna min. 16A jističem) nebo lépe 380V/32A přípojku s 5-ti nebo 4 pólovou zásuvkou, přičemž trvalý příkon je min. 7-8kW. Při zatížení by v síti nemělo kolísat napětí více než +-5% od napětí naprázdno. K přípojce el.energie nebudou mít přístup návštěvníci zábavy.

2. Přístup na místo konání akce min. 2hod. před začátkem vystoupení s možností bezpečného parkování.

3. Minimální velikost pódia je 4x4m, přičemž dle dimenze pódia stupínek pro bubeníka 2x2m. Pro vystoupení konané ve venkovních prostorách požadujeme zastřešené a pevné podium , s přihlédnutím na zajištění zejména zadní a boční stěny proti dešti a větru. Minimální teplota v prostoru jeviště nesmí klesnout pod 15°C.

4. Vyhrazené místo a stůl pro zvukaře v blízkosti tanečního parketu, vyhrazené místo pro bezpečné umístění PA aparatury - tak aby nemohlo dojít k jejímu pádu.

5. Vyhrazené místo pro umělce a dále zajištění občerstvení v průběhu produkce.

6. Zajištění pořadatelské služby - zejména z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany majetku v místě konání akce.